JUHECENA
GOVEJA JUHA                      3,20 € 
GOBOVA JUHA  3,70 €